Misyonumuz

    Göğüs ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve tedavisi konusunda; ulusal ve uluslararası etik ilkeleri ve sağlıkta kalite standartlarını temel alarak, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek, hastaların ve çalışanların haklarını gözeten, ulaşılabilir, kesintisiz,  güvenilir ve toplumun yaşam kalitesini yükselten sağlık hizmeti sunmaktır.