Solunum Fonksiyon ve Karbonmonoksit Difizyon Testi
07 Ekim 2020

    SOLUNUM FONKSİYON TESTİ

Solunum fonksiyon testi spirometre adı verilen özel bir cihaz yardımıyla solunum manevraları sırasında  akciğer fonksiyonlarını objektif olarak ölçme ve değerlendirme işlemine denir.

Solunum fonksiyon test işleminin yapılması asla zor değildir. Kişinin yapması gereken spirometrinin ağızlığını dudakları arasına yerleştirerek çok derin bir nefes ile akciğerlerini şişirdikten sonra kuvvetli ve hızlı bir şekilde üfleyerek akciğerlerindeki havayı  tamamen boşaltması ve derin bir nefes alma işlemini tamamlaması ile test işlemi sonlandırılır. Bu ölçümlerle akciğerlerin kapasitesi, büyük ve küçük hava yollarının darlıkları ölçülmüş olur.

    Solunum fonksiyon testi kimlere yapılmalı?

1-Nefes darlığının kalp veya akciğer kaynaklı olup olmadığının araştırılmasında

2-Bronş astımı ve KOAH tanısının konulmasında ve derecesinin belirlenmesinde

3-Uzun yıllar sigara içen öksürük ve/veya hırıltılı solunum şikayeti olanlara

4-Uzun  yıllar sigara içen 45 yaş üzeri bireylere

5-Kirli hava veya meslek hastalıklarına maruz kalanlara

6-Ameliyat olacak hastalarda cerrahi riskin değerlendirilmesinde 

7-Uzun süre inatçı öksürük şikayetleri olanlara.

     KARBONMONOKSİT DİFÜZYON TESTİ

     Amfizem kistik fibrozis gibi hava yollarında daralmaya yol açan durumlarda, akciğerin parankim hastalıklarında, romotoit artrit, SLE (Sistemik Lupus erimatozus) gibi akciğer tutulumu olan hastalıklardan, sarkoidozlarda ve bazı kardiyovasküler hastalıklarda yapılan bir testtir.
    İçinde karbonmonoksit gazında bulunduğu özel bir gaz karışımın ağız yoluyla akciğerlere çekilerek alveol ve kılcal damarlarla kana geçişinin ve değişiminin hesaplandığı bir testtir. 

          Karbonmonoksit Difüzyon Testi 

  • Amfizem, kistik fibrozis gibi hava yollarında daralmaya yol açan durumlarda,
  • İnterstisyel akciğer hastalıkları denilen akciğerin parankimal hastalıklarında,
  • Romatoid artrit, SLE gibi akciğer tutulumu olabilen sistemik hastalıklarda
  • Bazı kardiyovasküler hastalıklarda yapılır.
     

 

Hastanemiz irtibat numarası (0372 2514361) den bize ulaşabilirsiniz.

SFT.JPG