İdari Birimler
05 Aralık 2018

Arşiv
Ayniyat
Bilgi İşlem
Çamaşırhane
Evrak Kayıt
Gelir Tahakkuk-Fatura
Gider Tahakkuk - Muhasebe
Hasta Kabul
İstatistik
Maaş Tahakkuk
Personel Servisi
Satınalma
Sosyal Hizmetler 
Şoför
Teknik Servis
Tig
Vezne