T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Uzunmehmet Gögüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Uzunmehmet Gögüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Bölüm Kalite Sorumluları

Güncelleme Tarihi: 22/08/2019

KURUMSAL HİZMETLER

BÖLÜM

BİRİM SORUMLUSU/SORUMLULARI ÜNVANI

BÖLÜM KALİTE SORUMLUSU ÜNVANI

Kurumsal Yapı

Zühal KOCAKULAK

Kalite Yönetim Direktörü

Uzm. Dr. Mehmet GENÇ

Başhekim Yardımcısı

Kalite Yönetimi

Döküman Yönetimi

Güvenlik Raporlama Sistemi

Risk Yönetimi

 

Uzm. Dr. Mehmet GENÇ

Başhekim Yardımcısı

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Nizamettin ÖZDEMİR

Sivil Savunma Amiri

Tuğba PÜREN

Müdür Yardımcısı

Eğitim Yönetimi

Emine FINDIKLIOĞLU

Eğitim Hemşiresi

Uzm. Dr. Mehmet GENÇ

Başhekim Yardımcısı

Sosyal Sorumluluk

Tuğba PÜREN

Müdür Yardımcısı

Nezahat KARAMAN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

HASTA VE ÇALIŞAN ODAKLI HİZMETLER

BÖLÜM

BİRİM SORUMLUSU/SORUMLULARI ÜNVANI

BÖLÜM KALİTE SORUMLUSU ÜNVANI

Hasta Deneyimi

Elif ASLAN

Sosyal Çalışmacı

Uzm. Dr. Ayşegül TOMRUK ERDEM

Başhekim Yardımcısı

Hizmete Erişim

Resul Volkan CANDAĞ

Bilgi İşlem Personeli

Yücel ÇANTI

Müdür Yardımcısı

Yaşam Sonu Hizmetler

Orhan HACISALİHOĞLU

Sürekli İşçi

Tuğba PÜREN

Müdür Yardımcısı

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

Uzm. Dr. Kemal KARAGÖZOĞLU

İç Hastalıkları Uzmanı

Uzm. Dr. Mehmet GENÇ

Başhekim Yardımcısı

Özlem KAHVECİ

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

SAĞLIK HİZMETLERİ

BÖLÜM

BİRİM SORUMLUSU/SORUMLULARI ÜNVANI

BÖLÜM KALİTE SORUMLUSU/ ÜNVANI

Hasta Bakımı

Gonca ARSLAN

2. Kat Sorumlu Hem.

Nezahat KARAMAN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Gülçin GENÇ

3.4.Kat ve TBC.Ünitesi Sor. Hem.

Selda KAHVECİ

Yoğun Bakım Sor. Hem.

Uğur ŞEN

Acil Servis Sor. Hem.

İlaç Yönetimi

Pınar ÖZTÜRKOĞLU YILDIRIM

Eczacı

Uzm. Dr. Ayşegül TOMRUK ERDEM

Başhekim Yardımcısı

Enfeksiyonların Önlenmesi

Uzm. Dr. Mihriban ŞENGÖZ

Enf. Hast. ve Klinik Mik.Uzm.

Uzm. Dr. Ayşegül TOMRUK ERDEM

Başhekim Yardımcısı

Özlem KAHVECİ

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Transfüzyon Hizmetleri

Uzm. Dr. Mihriban ŞENGÖZ

Enf. Hast. ve Klinik Mik.Uzm.

Uzm. Dr. Ayşegül TOMRUK ERDEM

Başhekim Yardımcısı

Hatice YAZICI

Laboratuvar Teknisyeni

Nezahat KARAMAN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Radyasyon Güvenliği

Muhammed HASDEMİR

Radyoloji Teknisyeni

Nezahat KARAMAN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

BÖLÜM

BİRİM SORUMLUSU/ SORUMLULARI

BÖLÜM KALİTE SORUMLUSU/ ÜNVANI

Acil Servis

Dr. Mustafa Yiğit KARACA

Acil Servis Sorumlu Hekimi

Uzm. Dr. Ayşegül TOMRUK ERDEM

Başhekim Yardımcısı

Uğur ŞEN

Acil Servis Sorumlu Hemşiresi

Nezahat KARAMAN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Yoğun Bakım Ünitesi

Uzm. Dr. Cevahir ÇEVİK

Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi

Uzm. Dr. Ayşegül TOMRUK ERDEM

Başhekim Yardımcısı

Selda KAHVECİ

Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi

Nezahat KARAMAN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Biyokimya Laboratuvarı

 

Uzm. Dr. Mehmet GENÇ

Başhekim Yardımcısı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Uzm. Dr. Mihriban ŞENGÖZ

Enf. Hast. ve Klinik Mik.Uzm.

Uzm. Dr. Mehmet GENÇ

Başhekim Yardımcısı

DESTEK HİZMETLERİ

BÖLÜM

BİRİM SORUMLUSU/ SORUMLULARI

BÖLÜM KALİTE SORUMLUSU/ ÜNVANI

Tesis Yönetimi

Şaban KELOĞLU

Teknisyen

Yücel ÇANTI

Müdür Yardımcısı

Otelcilik Hizmetleri

Tuğba PÜREN

Müdür Yardımcısı

Hüseyin KERMEN

İdari ve Mali İşler Müdürü

Yücel ÇANTI

Müdür Yardımcısı

Bilgi Yönetim Sistemi

Resul Volkan CANDAĞ

Bilgi İşlem Personeli

Yücel ÇANTI

Müdür Yardımcısı

Malzeme ve Cihaz Yönetimi

Yücel ÇANTI

Müdür Yardımcısı

Hüseyin KERMEN

İdari ve Mali İşler Müdürü

Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri

Emrullah YAVUZYILMAZ

Arşiv Personeli

Tuğba PÜREN

Müdür Yardımcısı

Atık Yönetimi

Kenan YILMAZ

Sağlık Memuru

Tuğba PÜREN

Müdür Yardımcısı

Özlem KAHVECİ

Enfeksiyon Kontrol Hem.

Dış Kaynak Kullanımı

Yücel ÇANTI

Müdür Yardımcısı

Hüseyin KERMEN

İdari ve Mali İşler Müdürü


GÖSTERGE YÖNETİMİ

GÖSTERGE

BİRİM SORUMLUSU/ SORUMLULARI

BÖLÜM KALİTE SORUMLUSU/ ÜNVANI

GÖSTERGELERİN İZLENMESİ

Zühal KOCAKULAK

Kalite Yönetim Direktörü

Uzm. Dr. Mehmet GENÇ

Başhekim Yardımcısı

KALİTE YÖNETİMİ

DÖF Sonuçlandırma Oranı

Zühal KOCAKULAK

Kalite Yönetim Direktörü

Uzm. Dr. Mehmet GENÇ

Başhekim Yardımcısı

ACİL DURUM YÖNETİMİ

Eksiksiz Doldurulan Mavi Kod Olay Formu Oranı

Zühal KOCAKULAK

Kalite Yönetim Direktörü

Uzm. Dr. Ayşegül TOMRUK ERDEM

Başhekim Yardımcısı

Mavi Kodda Olay Yerine Ortalama Ulaşma Süresi

Eksiksiz Doldurulan Beyaz Kod Olay Formu Oranı

Zühal KOCAKULAK

Kalite Yönetim Direktörü

Uzm. Dr. Mehmet GENÇ

Başhekim Yardımcısı

EĞİTİM YÖNETİMİ

Personelin Eğitimlere Katılma Oranı

Emine FINDIKLIOĞLU

Eğitim Hemşiresi

Uzm. Dr. Mehmet GENÇ

Başhekim Yardımcısı

Planlanan Eğitimlerin Gerçekleştirilme Oranı

HASTA DENEYİMİ

Hasta Memnuniyet Oranı

Zühal KOCAKULAK

Kalite Yönetim Direktörü

Uzm. Dr. Ayşegül TOMRUK ERDEM

Başhekim Yardımcısı

SAĞLIKLI ÇALIŞMA YAŞAMI

Çalışan Memnuniyet Oranı

Zühal KOCAKULAK

Kalite Yönetim Direktörü

Uzm. Dr. Mehmet GENÇ

Başhekim Yardımcısı

Çalışanlara Yön. Şiddet Olay Sayısı

Kan ve Vücut Sıvılarına Maruz Kalma Oranı

Uzm. Dr. Kemal KARAGÖZOĞLU

İç Hastalıkları Uzmanı

 

Özlem KAHVECİ

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Uzm. Dr. Mehmet GENÇ

Başhekim Yardımcısı

Kesici/Delici Alet Yaralanma Oranı

Personel Devir Hızı

Tuğba PÜREN

Müdür Yardımcısı

Hüseyin KERMEN

İdari ve Mali İşler Müdürü

Mesleki Eğitimine Uygun Bölümde Çalışmayan Personel Oranı

Çalışanlara Yönelik Sağlık Taramalarının Tamamlanma Oranı

Uzm. Dr. Kemal KARAGÖZOĞLU

İç Hastalıkları Uzmanı

 

Özlem KAHVECİ

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Uzm. Dr. Mehmet GENÇ

Başhekim Yardımcısı

Hemşire Bölüm Değiştirme Oranı

 

Nezahat KARAMAN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

GÖSTERGE

BİRİM SORUMLUSU/ SORUMLULARI

BÖLÜM KALİTE SORUMLUSU/ ÜNVANI

HASTA BAKIMI

Düşen Hasta Oranı

Zühal KOCAKULAK

Kalite Yönetim Direktörü

Uzm. Dr. Ayşegül TOMRUK ERDEM

Başhekim Yardımcısı

İLAÇ YÖNETİMİ

İlaç Hatalarının Gerçekleşme Sayısı

Pınar ÖZTÜRKOĞLU YILDIRIM

Eczacı

Uzm. Dr. Ayşegül TOMRUK ERDEM

Başhekim Yardımcısı

ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİ

El Hijyeni Uyumu

Uzm. Dr. Mihriban ŞENGÖZ

Enf. Hast. ve Klinik Mik.Uzm.

 

Özlem KAHVECİ

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Uzm. Dr. Ayşegül TOMRUK ERDEM

Başhekim Yardımcısı

Santral Venöz Katater İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonu

Üriner Katater İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonu

Ventilatör İlişkili Pnömoni / Ventilatör İlişkili Olay

TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİ

İmha Edilen Kan Miktarı

Uzm. Dr. Mihriban ŞENGÖZ

Enf. Hast. ve Klinik Mik.Uzm.

Uzm. Dr. Ayşegül TOMRUK ERDEM

Başhekim Yardımcısı

Hatice YAZICI

Laboratuvar Teknisyeni

Nezahat KARAMAN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

RADYASYON GÜVENLİĞİ

Tekrarlayan Çekim Sayısı

Muhammed HASDEMİR

Radyoloji Teknisyeni

Nezahat KARAMAN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

ACİL SERVİS

Acil Servise Yeniden Başvuru Orani

Dr. Mustafa Yiğit KARACA

Acil Servis Sorumlu Hekimi

Uzm. Dr. Ayşegül TOMRUK ERDEM

Başhekim Yardımcısı

 

Acil Serviste Ortalama Müşahede Süresi

Hasta Sevk Oranı

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

Yoğun Bakım Ünitesine Yeniden Yatış Oranı

Uzm. Dr. Cevahir ÇEVİK

Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi

 

Selda KAHVECİ

Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi

Uzm. Dr. Ayşegül TOMRUK ERDEM

Başhekim Yardımcısı

 

Nezahat KARAMAN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Yoğun Bakım Ünitesinde Mortalite Oranı

Yoğun Bakım Ünitesinde Bası Ülseri Oranı

GÖSTERGE

BİRİM SORUMLUSU/ SORUMLULARI

BÖLÜM KALİTE SORUMLUSU/ ÜNVANI

BİYOKİMYA LABORATUVARI

Klinik Laboratuvar Testlerinde Reddedilen Numune Oranı

 

Uzm. Dr. Mehmet GENÇ

Başhekim Yardımcısı

Kaybolan Numune Oranı

İç Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı

Dış Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı

Zamanında Verilmeyen Sonuç Oranı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

Klinik Mikrobiyoloji Lab. Testlerinde Reddedilen Numune Oranı

Uzm. Dr. Mihriban ŞENGÖZ

Enf. Hast. ve Klinik Mik.Uzm.

 

Uzm. Dr. Mehmet GENÇ

Başhekim Yardımcısı

 

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar Testlerinde Kaybolan Numune Oranı

İdrar Kültürlerinde Kontaminasyon Oranı

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı İç Kalite Kontrol Çalışmalarında

Uygunsuzluk Sayısı

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı Dış Kalite Kontrol Çalışmalarında

Uygunsuzluk Sayısı

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı Zamanında Verilmeyen Sonuç Oranı

BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ

Teknik Birimin Hast. Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Arızalarına Ortalama Müdahale Süresi

Resul Volkan CANDAĞ

Bilgi İşlem Personeli

Yücel ÇANTI

Müdür Yardımcısı

HBYS’ nin Devre Dışı Kaldığı Süre

TIBBİ KAYIT VE ARŞİV HİZMETLERİ

Eksiksiz Hasta Dosyası Oranı

Tuğba CANSIZ

Tıbbi Sekreter

Uzm. Dr. Ayşegül TOMRUK ERDEM

Başhekim Yardımcısı

NOT: Kurumumuzda yürütülmekte olan Kalite Yönetim Sistemi organizasyon yapısı gereği, birim sorumluları, birimlerinde kalite standartlarının uygulanmasında bölüm kalite sorumlularının yardımcısı olarak görev yaparlar.

Organizasyon yapısı gereği Bölüm Kalite Sorumluları standartların uygulamalarını ilgili yardımcıları ile yürütürler.