T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Uzunmehmet Gögüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Uzunmehmet Gögüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Bilgi Güvenliği Ekibi

Güncelleme Tarihi: 08/03/2019


ADI - SOYADI

ÜNVANI

Uzm. Dr. Mehmet GENÇ

Başhekim Yardımcısı

Yücel ÇANTI

Müdür Yardımcısı

Resul Volkan CANDAĞ

Bilgi İşlem Personeli

Bilgi Güvenliği Ekibi Görev Tanımı

1.    Bilgi Yönetim Sistemi süreçlerine ilişkin hastane politikası oluşturulmalıdır.

2.    Bilgi yönetimine ilişkin süreçlerin güvenli bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonu sağlanmalıdır.

3.    Bilgi Yönetim Sistemine ilişkin riskler yönetilmelidir.

4.    Bilgi Yönetim Sistemine ilişkin hata bildirimine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

5.    BYS üzerinde bilgi güvenliğini ve mahremiyetini sağlamaya yönelik gerekli tedbirler alınmalıdır.

6.    HBYS kullanıcı dostu olmalıdır.

7.    Bilgi Yönetim Sistemi etkin kullanılabilmelidir.

8.    Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS)’nde yer alan modüller birbirine entegre olmalıdır.

9.    HBYS üzerinde yapılan işlemler izlenebilir olmalıdır.

10.HBYS üzerindeki verilerin yedeklenmesine yönelik düzenleme bulunmalıdır.

11.Bilgi Yönetim Sisteminde kullanılan tüm bilgisayarlara yönelik düzenleme yapılmalıdır.

12.Bilgi yönetim Sisteminin etkinliği ve sürekliliği için gerekli teknik ve destek alt yapıları oluşturulmalıdır.

13.Sunucu odalarının güvenliği sağlanmalıdır.

14.Sunucunun güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler alınmalıdır.

15.Veritabanı güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler alınmalıdır.

16.Dış ortamdan iç ortama erişimlerde güvenlik tedbirleri alınmalıdır.