T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Uzunmehmet Gögüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Uzunmehmet Gögüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kan Transfüzyon Komitesi

Güncelleme Tarihi: 08/03/2019

Komitenin Toplanma Süresi: Komite Yılda 4 Kez ve Gerektiğinde Toplanır.


ADI - SOYADI

ÜNVANI

Uzm. Dr. Ayşegül TOMRUK ERDEM

Başhekim Yardımcısı / Komite Başkanı

Uzm. Dr. Mihriban ŞENGÖZ

Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mik.Uzm.

Uzm. Dr. Cevahir ÇEVİK

Uzman Tabip

Zühal KOCAKULAK

Kalite Yönetim Direktörü

Hatice YAZICI

Hemovijilans Sorumlusu

Hatice Kübra YILDIRIM

Transfüzyon Hemşiresi

Zuhal ÇANTALI

Tıbbi Teknolog


Komitenin Görev Tanımı:

1.    Transfüzyon hizmetlerine yönelik süreçler ve bu süreçlere yönelik kurallar tanımlanmalıdır.

2.    Hastane, kan teminine ilişkin süreçleri ve işleyiş ile ilgili kuralları belirlenmelidir.

3.    Bağış sürecine yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.

4.    Tam kan ve aferez bağışı için bağışçının kimlik tespiti, tıbbi sorgulama ve değerlendirmesi yapılmalıdır.

5.    Kan ve kan ürünlerinin güvenli bir şekilde hazırlanması sağlanmalıdır.

6.    Kan ve kan ürünleri uygun şekilde muhafaza edilmelidir.

7.    Kan ve kan ürünleri istem süreçleri tanımlanmalıdır.

8.    Kan ve kan ürünlerinin güvenli transferi sağlanmalıdır.

9.    Transfüzyon uygulaması sırasında hasta güvenliği sağlanmalıdır.

10.    Transfüzyona bağlı olarak gelişen reaksiyonlar izlenmelidir.

11.    Kan ve kan ürünlerinin imhasına yönelik düzenleme bulunmalıdır.