T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Uzunmehmet Gögüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Uzunmehmet Gögüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Güncelleme Tarihi: 08/03/2019

Komitenin Toplanma Süresi: Komite Yılda 4 Kez ve Gerektiğinde Toplanır.


ENFEKSİYON KONTROL EKİBİ

ADI - SOYADI

ÜNVANI

Uzm. Dr. Ayşegül TOMRUK ERDEM

Başhekim Yardımcısı / Komite Başkanı

Tuğba PÜREN

Müdür Yardımcısı

Uzm. Dr. Mihriban ŞENGÖZ

Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mik.Uzm.

Uzm. Dr. Kemal KARAGÖZOĞLU

Uzman Tabip

Özlem KAHVECİ

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ: Komite Yılda 4 Kez ve Gerektiğinde Toplanır.

ADI - SOYADI

ÜNVANI

Uzm. Dr. Ayşegül TOMRUK ERDEM

Başhekim Yardımcısı / Komite Başkanı

Nezahat KARAMAN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Tuğba PÜREN

Müdür Yardımcısı

Uzm. Dr. Mihriban ŞENGÖZ

Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mik.Uzm.

Uzm. Dr. Kemal KARAGÖZOĞLU

Uzman Tabip

Uzm. Dr. Elif TUNAY

Uzman Tabip

Gamze Hazal YILDIZ

Eczacı

Özlem KAHVECİ

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Zühal KOCAKULAK

Kalite Yönetim Direktörü


Komitenin Görev Tanımı:

1.    Sağlık hizmeti süreçlerinin enfeksiyon riski açısından değerlendirilmesi

2.    Sürveyans

3.    El hijyeni

4.    İzolasyon önlemleri

5.    Akılcı antibiyotik kullanımı

6.    Temizlik, dezenfeksiyon, sterilizasyon, asepsi, antisepsi

7.    Çalışanların mesleki enfeksiyonu

8.    Tesis kaynaklı çalışmalarda enfeksiyonların önlenmesi

9.    Olağanüstü durumlara (salgın, nadir görülen enfeksiyonlar gibi) yönelik planlamaların yapılması

10.   Çamaşırhane, morg, atık yönetimi ve havalandırma sistemleri gibi destek hizmetlerinde enfeksiyonların önlenmesi

11.   Yemek hizmetleri ile ilgili tüm süreçlerde gıda güvenliğinin sağlanması

12.   Hastane enfeksiyonlarının rutin sürveyansı yapılmalıdır.

13.   Hastane enfeksiyon hızları, etkenleri ve direnç paternlerini içeren sürveyans raporları hazırlanmalıdır.

14.   Sürveyans sonuçları ulusal sürveyans sistemine kaydedilmelidir.

15.   Sürveyans raporları Enfeksiyon Kontrol Komitesince değerlendirilmeli, üst yönetim ve ilgili bölümlerle paylaşılmalıdır.

16.   Çalışanlar, el hijyeni konusunda bilgilendirilmeli ve teşvik edilmelidir.

17.   El hijyenini sağlamaya yönelik malzeme bulunmalıdır.

18.   Çalışanların el hijyeni kurallarına uyumu değerlendirilmelidir.

19.   İzolasyon önlemleriyle ilgili düzenleme yapılmalıdır.

20.   Temizlik, dezenfeksiyon, sterilizasyon ve antisepsi süreçlerine yönelik kurallar belirlenmelidir.

21.   Dezenfeksiyon işlemlerine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

22.   Çalışanların mesleki enfeksiyonlardan korunmasına yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.

23.   Enfeksiyonların önlenmesi hakkında sağlık çalışanlarına eğitim verilmelidir.

24.   Enfeksiyonların önlenmesine yönelik uygulamalar izlenmeli ve sürekli iyileştirme için gerekli faaliyetler gerçekleştirilmelidir.