T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Uzunmehmet Gögüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Uzunmehmet Gögüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Antibiyotik Kontrol Komitesi

Güncelleme Tarihi: 05/12/2018

Komitenin Toplanma Süresi: Komite Yılda 4 Kez ve Gerektiğinde Toplanır.

2018 Yılında Plana Göre Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında toplanır.

ADI - SOYADI

ÜNVANI

Uzm. Dr. Ayşegül TOMRUK ERDEM 

Başhekim Yardımcısı / Komite Başkanı

Nezahat KARAMAN                          

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Uzm. Dr. Cevahir ÇEVİK

Uzman Tabip

Uzm. Dr. Kemal KARAGÖZOĞLU 

Uzman Tabip

Uzm. Dr. Özlem EROĞLU SUCU         

Klinik Mik. ve Mikrobiyoloji Uzmanı

Gamze HAZAL YILDIZ            

Eczacı / Farmakovijilans Sorumlusu

Zühal KOCAKULAK

Kalite Yönetim Direktörü

Özlem KAHVECİ 

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi  

Saniye ÇETİN  

Hasta Hakları Birim Sorumlusu


Komitenin Görev Tanımı:

1.    İlacın dahil olduğu tüm süreçlerin düzenlenmesi ve denetimi

2.    Hastane formülerinin hazırlanması ve formüler ile ilgili gerekli güncellemelerin yapılması

3.    Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili ilkelerin belirlenmesi ve uygulanması

4.    Akılcı antibiyotik kullanım ilkelerinin belirlenmesi ve "Antibiyotik Kullanım Kontrolü ve Antibiyotik Profilaksi Rehberi" hazırlanması

5.    Hastane formüleri oluşturulmalıdır.(İlaç Yönetim Rehberi)

6.    İlacın dahil olduğu tüm süreçler ve bu süreçlere yönelik kurallar tanımlanmalıdır.

7.    İlaçların muhafazasına yönelik düzenleme bulunmalıdır.

8.    İlaç istemleri ile ilgili kurallar belirlenmelidir.

9.    İlaçların hazırlanmasına yönelik düzenleme bulunmalıdır.

10.   İlaçların transferine yönelik düzenleme bulunmalıdır.

11.   İlaçların güvenli uygulanmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır.

12.   Advers Etki Bildirimi (Farmakovijilans) ile ilgili düzenleme yapılmalıdır.

13.   Özel nitelikli ilaç gruplarına yönelik düzenleme bulunmalıdır.

14.   Narkotik ve psikotrop ilaçlara yönelik düzenleme yapılmalıdır.

15.   Hastanın beraberinde getirdiği ilaçların yönetimine ilişkin düzenleme bulunmalıdır.

16.   Eczaneye iade edilen ilaçlara yönelik düzenleme yapılmalıdır.

17.   İlaç yönetimi süreçlerinin izlenebilirliği sağlanmalıdır.

18.   İlaç atıklarının ve son kullanım tarihi geçmiş ilaçların imhasına ve uygun şartlarda bertaraf edilmesine yönelik düzenleme bulunmalıdır.