T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Uzunmehmet Gögüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Uzunmehmet Gögüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Birim Kalite Sorumluları

Güncelleme Tarihi: 05/12/2018

KURUMSAL HİZMETLER

BÖLÜM

BİRİM SORUMLUSU / SORUMLULARI UNVANI / İMZA

BÖLÜM KALİTE SORUMLUSU UNVANI / İMZA

Kurumsal Yapı 

Zühal KOCAKULAK

Kalite Yönetim Direktörü

Uzm. Dr. Mehmet GENÇ

 Başhekim Yardımcısı

Kalite Yönetimi  

Döküman Yönetimi

Güvenlik Raporlama Sistemi

Risk Yönetimi

Ömer BAYRAM  

Makine Mühendisi                                 

Tuğba PÜREN

Müdür Yardımcısı

Hüseyin KERMEN

İdari ve Mali İşler Müdürü

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Nizamettin ÖZDEMİR

Sivil Savunma Amiri                

Eğitim Yönetimi

Emine FINDIKLIOĞLU

Eğitim Hemşiresi           

Uzm. Dr. Mehmet GENÇ

 Başhekim Yardımcısı

Sosyal Sorumluluk

Tuğba PÜREN

Müdür Yardımcısı

Nezahat KARAMAN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

HASTA VE ÇALIŞAN ODAKLI HİZMETLER

BÖLÜM

BİRİM SORUMLUSU / SORUMLULARI ÜNVANI / İMZA

BÖLÜM KALİTE SORUMLUSU

ÜNVANI / İMZA

Hasta Deneyimi                       

Saniye ÇETİN

Hasta Hakları Birim Sorumlusu

Uzm. Dr. Ayşegül TOMRUK ERDEM

 Başhekim Yardımcısı

Hizmete Erişim

Ömer BAYRAM  

Makine Mühendisi                                 

 Yücel ÇANTI

Müdür Yardımcısı

Hüseyin KERMEN

İdari ve Mali İşler Müdürü

Yaşam Sonu Hizmetler

Nadir AYDIN

İmam

Tuğba PÜREN

Müdür Yardımcısı

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

Uzm. Dr. Kemal KARAGÖZOĞLU

İç Hastalıkları Uzmanı

Uzm. Dr. Mehmet GENÇ

 Başhekim Yardımcısı

Özlem KAHVECİ

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Hasta Bakımı

Öznur AYDIN

2. Kat Sorumlu Hem.

Nezahat KARAMAN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Tülay ŞEN

3.4.Kat ve TBC.Ünitesi Sor. Hem.

Selda KAHVECİ

Yoğun Bakım Sor. Hem.

Uğur ŞEN

Acil Servis Sor. Hem.

İlaç Yönetimi

Gamze Hazal YILDIZ

Eczacı

Uzm. Dr. Ayşegül TOMRUK ERDEM

Başhekim Yardımcısı

Enfeksiyonların Önlenmesi     

Uzm. Dr. Kemal KARAGÖZOĞLU

İç Hastalıkları Uzmanı

Özlem KAHVECİ

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Transfüzyon Hizmetleri

Uzm. Dr. Özlem EROĞLU SUCU

Klinik Mik.veMik. Uzm.

Nezahat KARAMAN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Uzm. Dr. Ayşegül TOMRUK ERDEM

Başhekim Yardımcısı

Serhat ZİLELİ 

Sağlık Teknikeri ( Laboratuvar)                                      

Radyasyon Güvenliği

Uzm Dr. Pınar ACAR

Görüntüleme Birimi Sorumlusu

Muhammet HASDEMİR

Radyoloji Teknisyeni      

Acil Servis

Uzm. Dr. Elif PEYNİR

Acil Servis Sorumlu Hekimi

Uğur ŞEN

Acil Servis Sorumlu Hemşiresi    

Yoğun Bakım Ünitesi

Uzm. Dr. Cevahir ÇEVİK

Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi

Selda KAHVECİ

Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi  

Biyokimya   Laboratuvarı

Uzm. Dr. Özlem EROĞLU SUCU

Klinik Mik.ve Mik. Uzmanı

Uzm. Dr. Mehmet GENÇ

 Başhekim Yardımcısı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

DESTEK HİZMETLERİ

BÖLÜM

BİRİM SORUMLUSU / SORUMLULARI ÜNVANI / İMZA

BÖLÜM KALİTE SORUMLUSUÜNVANI / İMZA

Tesis Yönetimi   

Ömer BAYRAM  

Teknik Servis Sorumlusu         

Yücel ÇANTI

Müdür Yardımcısı

Hüseyin KERMEN

İdari ve Mali İşler Müdürü

Otelcilik Hizmetleri 

Tuğba PÜREN

Müdür Yardımcısı

Yücel ÇANTI

Müdür Yardımcısı

Bilgi Yönetim Sistemi

Ömer BAYRAM  

Bilgi İşlem Sorumlusu

Yücel ÇANTI

Müdür Yardımcısı

Malzeme ve Cihaz Yönetimi  

Yücel ÇANTI

Müdür Yardımcısı

Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri

Emrullah YAVUZYILMAZ 

Arşiv Personeli                       

Tuğba PÜREN

Müdür Yardımcısı

Atık Yönetimi

Nizamettin ÖZDEMİR

Sivil Savunma Amiri                

Özlem KAHVECİ

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Dış Kaynak Kullanımı

Yücel ÇANTI

Müdür Yardımcısı

GÖSTERGE YÖNETİMİ

GÖSTERGELERİN İZLENMESİ

Zühal KOCAKULAK

Kalite Yönetim Direktörü

Uzm. Dr. Mehmet GENÇ

 Başhekim Yardımcısı

BÖLÜM BAZLI GÖSTERGELER

KALİTE YÖNETİMİ

DÖF Sonuçlandırma Oranı

Zühal KOCAKULAK

Kalite Yönetim Direktörü

Uzm. Dr. Mehmet GENÇ

 Başhekim Yardımcısı

ACİL DURUM YÖNETİMİ

Eksiksiz Doldurulan Mavi Kod Olay Formu Oranı

Zühal KOCAKULAK

Kalite Yönetim Direktörü

Uzm. Dr. Ayşegül TOMRUK ERDEM

Başhekim Yardımcısı

Mavi Kodda Olay Yerine Ortalama Ulaşma Süresi

Eksiksiz Doldurulan Beyaz Kod Olay Formu Oranı

Zühal KOCAKULAK

Kalite Yönetim Direktörü

Uzm. Dr. Mehmet GENÇ

 Başhekim Yardımcısı

EĞİTİM YÖNETİMİ

Personelin Eğitimlere Katılma Oranı

Emine FINDIKLIOĞLU

Eğitim Hemşiresi

Uzm. Dr. Mehmet GENÇ

 Başhekim Yardımcısı

Planlanan Eğitimlerin Gerçekleştirilme Oranı

HASTA DENEYİMİ

Hasta Memnuniyet Oranı

Zühal KOCAKULAK

Kalite Yönetim Direktörü

Uzm. Dr. Ayşegül TOMRUK ERDEM

Başhekim Yardımcısı

SAĞLIKLI ÇALIŞMA YAŞAMI

Çalışan Memnuniyet Oranı

Zühal KOCAKULAK

Kalite Yönetim Direktörü

Uzm. Dr. Mehmet GENÇ

 Başhekim Yardımcısı

Çalışanlara Yön. Şiddet Olay Sayısı

Kan ve Vücut Sıvılarına Maruz Kalma Oranı

Uzm. Dr. Kemal KARAGÖZOĞLU

İç Hastalıkları Uzmanı

Özlem KAHVECİ

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Kesici/Delici Alet Yaralanma Oranı

Personel Devir Hızı

Tuğba PÜREN

Müdür Yardımcısı

Hüseyin KERMEN

İdari ve Mali İşler Müdürü

Mesleki Eğitimine Uygun Bölümde Çalışmayan Personel Oranı

Çalışanlara Yönelik Sağlık Taramalarının Tamamlanma Oranı

Uzm. Dr. Kemal KARAGÖZOĞLU

İç Hastalıkları Uzmanı

Özlem KAHVECİ

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Uzm. Dr. Mehmet GENÇ

 Başhekim Yardımcısı

Hemşire Bölüm Değiştirme Oranı

 Nezahat KARAMAN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

HASTA BAKIMI

Düşen Hasta Oranı

Zühal KOCAKULAK

Kalite Yönetim Direktörü

Uzm. Dr. Ayşegül TOMRUK ERDEM

Başhekim Yardımcısı

İLAÇ YÖNETİMİ

İlaç Hatalarının Gerçekleşme Sayısı

Gamze Hazal YILDIZ

Eczacı

Uzm. Dr. Ayşegül TOMRUK ERDEM

Başhekim Yardımcısı

ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİ

El Hijyeni Uyumu

Uzm. Dr. Kemal KARAGÖZOĞLU

İç Hastalıkları Uzmanı

Özlem KAHVECİ

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Uzm. Dr. Ayşegül TOMRUK ERDEM

Başhekim Yardımcısı

Santral Venöz Katater İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonu   

Üriner Katater İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonu

Ventilatör İlişkili Pnömoni / Ventilatör İlişkili Olay

Umblikal Katater İlişkili Kan Dolaşım Enfeksiyonu

TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİ

İmha Edilen Kan Miktarı

Uzm. Dr. Özlem EROĞLU SUCU

Klinik Mik.veMik. Uzmanı

Uzm. Dr. Ayşegül TOMRUK ERDEM

Başhekim Yardımcısı

Nezahat KARAMAN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Serhat ZİLELİ 

Sağlık Teknikeri ( Laboratuvar)                                      

RADYASYON GÜVENLİĞİ

Tekrarlayan Çekim Sayısı

Uzm Dr. Pınar ACAR

Görüntüleme Birimi Sorumlusu

Muhammet HASDEMİR

Radyoloji Teknisyeni

Uzm. Dr. Ayşegül TOMRUK ERDEM

Başhekim Yardımcısı

Nezahat KARAMAN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

ACİL SERVİS

Acil Servise Yeniden Başvuru Orani

Uzm. Dr. Elif PEYNİR

Acil Servis Sorumlu Hekimi

Uzm. Dr. Ayşegül TOMRUK ERDEM

Başhekim Yardımcısı

Acil Serviste Ortalama Müşahede Süresi

Hasta Sevk Oranı

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

Yoğun Bakım Ünitesine Yeniden Yatış Oranı

Uzm. Dr. Cevahir ÇEVİK

Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi

Selda KAHVECİ

Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi  

Uzm. Dr. Ayşegül TOMRUK ERDEM

Başhekim Yardımcısı

Nezahat KARAMAN

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Yoğun Bakım Ünitesinde Mortalite Oranı

Yoğun Bakım Ünitesinde Bası Ülseri Oranı

BİYOKİMYA LABORATUVARI

Klinik Laboratuvar Testlerinde Reddedilen Numune Oranı

Uzm. Dr. Özlem EROĞLU SUCU

Klinik Mik.veMik. Uzmanı

Uzm. Dr. Mehmet GENÇ

 Başhekim Yardımcısı

Kaybolan Numune Oranı

İç Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı

Dış Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı

Zamanında Verilmeyen Sonuç Oranı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

Klinik Mikrobiyoloji Lab. Testlerinde Reddedilen Numune Oranı

Uzm. Dr. Özlem EROĞLU SUCU

Klinik Mik.veMik. Uzmanı

Uzm. Dr. Mehmet GENÇ

 Başhekim Yardımcısı

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvar Testlerinde Kaybolan Numune Oranı

İdrar Kültürlerinde Kontaminasyon Oranı

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı İç Kalite Kontrol Çalışmalarında

Uygunsuzluk Sayısı

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı Dış Kalite Kontrol Çalışmalarında

Uygunsuzluk Sayısı

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı Zamanında Verilmeyen Sonuç Oranı

BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ

Teknik Birimin Hast. Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Arızalarına Ortalama Müdahale Süresi

Ömer BAYRAM  

Bilgi İşlem Sorumlusu

Yücel ÇANTI

Müdür Yardımcısı

HBYS’ nin Devre Dışı Kaldığı Süre

TIBBİ KAYIT VE ARŞİV HİZMETLERİ

Eksiksiz Hasta Dosyası Oranı

Tuğba CANSIZ

Tıbbi Sekreter

Uzm. Dr. Ayşegül TOMRUK ERDEM

Başhekim Yardımcısı

NOT: Kurumumuzda yürütülmekte olan Kalite Yönetim Sistemi organizasyon yapısı gereği, birim sorumluları, birimlerinde kalite standartlarının uygulanmasında bölüm kalite sorumlularının yardımcısı olarak görev yaparlar. Organizasyon yapısı gereği Bölüm Kalite Sorumluları standartların uygulamalarını ilgili yardımcıları ile yürütürler.